เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกิจจา ทองแดง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอ่างทองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์และนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์และนํ้ามันเชื้อเพลิง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง