เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกิจจา ทองแดง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอ่างทองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต