อ่างทองรวมพลังทำโครงการงบเพิ่มเติมปี 61

  1. อ่างทองรวมพลังทำโครงการงบเพิ่มเติมปี 61

วันที่ 2 กพ.61 เวลา 15.30 น.

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ทุกอำเภอ เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจ้งแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติม ปี 61 และร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop อัตวิถีอ่างทอง วงเงินงบประมาณ 82 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)