พช.อ่างทอง สนับสนุนและติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

@@@ อ่างทอง @@@
7 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวประภา โค้วศิริ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการจังหวัด ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ เทศบาลตำบลสามโก้ และอบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)