โรงเรียนโอทอปอ่างทอง ผลิตผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3/2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียน OTOP บางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชลอ พงษ์ชุบ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)