พช.อ่างทองทำงานเชิงรุก ขนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้สัญจรรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง โดยหลังเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้นำหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมและชิมอาหารเลิศรสของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองจัดเป็นตลาดสัญจรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาชมงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)