💐พช.อ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม “เล่นโคลน โยนกล้า ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี💐

🌻🌻🌻อ่างทอง🌻🌻🌻
6 ธันวาคม 2561

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเกี่ยวข้าว “โครงการเล่นโคลน โยนกล้า ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านสวยอยู่สุข หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา โดย มี นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านสวยอยู่สุข หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

“โครงการเล่นโคลน โยนกล้า ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)