💐พจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562💐

🌻🌻🌻อ่างทอง🌻🌻🌻
11 กุมภาพันธ์ 2562

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

โอกาสนี้นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน พร้อมติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และให้เกียรติพบปะ ให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP และตลาดย้อนยุค ที่มาจำหน่ายสินค้าในงาน “เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)