🌳 พช.อ่างทอง ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 🌳

🌾🌾อ่างทอง🌾🌾
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 8.30 น.

🌳 จังหวัดอ่างทอง จัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 🌳

นางประทีป ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายธนศักดิ์ นาเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)