การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562

19 สิงหาคม 2562 นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)