🎉🎉พช.อ่างทอง ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี🎉🎉

นายทินกร  บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทองมอบหมายนางจินตนา  ปิ่นสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯสตรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 มีกลุ่มอาชีพจำนวน 15 กลุ่มเข้าร่วมการจำหน่าย ยอดขายรวม 200,000 บาท ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง

 

ถาพ/นางจินตนา  ปิ่นสุวรรณ์

ข่าว/กลุ่มงานสารสนเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)