พช.อ่างทอง ขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✨✨วันที่10 กันยายน 2562 จังหวัดอ่างทอง ขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนพีฒนาบทบาทสตรี

✨✨ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 75 คน ณ ศูนย์ Otop Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายชลอ พงษ์ชุบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

📸🎤 ภาพข่าว/รายงานข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)