จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร ทำป้ายโครงการฯ และจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/12/2560)