ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2562 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุฝึกอบรตามโครงการเพิ่มประสิทริภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุฝึกอบรตามโครงการเพิ่มประสิทริภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2561 /

10:16 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2561 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสาธิตอาชีพประกอบโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุสาธิตอาชีพประกอบโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 ธันวาคม 2561 /

09:02 น. /

ดาวน์โหลด