คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำถุงผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(07/12/2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรมเวทีส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(15/11/2561)