จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เวลา 09.00 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พระครูสุทธิสารนันท์ เจ้าอาวาสวัดท่าสุทธาวาส นายวิทยา คมคาย นายกองค์บริหารส่วนตำบลบางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง และประชาชนในพื้นที่บางเสด็จ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บริเวณ โรงสีเทพประทาน 2 วัดท่าสุทธาวาส และศูนย์เรียนรู้ตุ๊กตาชาววัง ซึ่งเป็นการบูรณาการ 3 ภาคส่วน “บวร” บ้าน วัด ราชการ ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีครอบครู ห้วงเดือนเมษายน ของทุกปี และในปี 2563 เป็นปีที่พระบรมวงศานุวงศ์ ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นปีที่ 33 ในการนี้นายทินกร บุญเงิน ได้รับฟังรายงานการดำเนินงานโรงสีเทพประทาน 2 กลุ่ม OTOP ศูนย์เรียนรู้ตุ๊กตาชาววัง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อย สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายใน และรอบวัดท่าสุทธาวาส ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยมีกำหนดการประชุม และรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)