งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5

เวลา 19.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” จังหวัดอ่างทอง ประจําปี 2563 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตัวแทนส่วนราชและประชาชน แต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุค โจงกระเบน ร่วมกิจกรรม ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง แต่งกายชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย และประสานงานผู้ประกอบการ OTOP ในอำเภอต่างๆ นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)