พิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เวลา 07.40 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ตัวแทนส่วนราชการและภาคประชาชน ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในการจัดงาน “งานรำลึกประพาสต้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5” จังหวัดอ่างทองประจำปี 2563

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สวมใส่ผ้าไทยเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)