นำเสนอ To Be Number 1

เวลา 10.00 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดอ่างทอง และนายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม To Be Number 1 จังหวัดอ่างทอง ในการจัดประกวดผลงาน To Be Number 1 เนื่องในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be number1 ประจำปี 2563 ณ ฮอลล์ 4 ห้อง SAPPHIRE 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ซึ่งกำกับ ดูแล การดำเนินกิจกรรมชมรม To Be Number 1 ในหมู่บ้านและชุมชน ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลกิจกรรมชมรม To Be Number 1 จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2

(Visited 1 times, 1 visits today)