เช็คอิน ช็อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง

เวลา 17.00 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ ของประชาชน กิจกรรมย่อย จัดงาน “เช็คอิน ช็อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง” โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานบริษัทอ่างทอง อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้า ซีคอนแสควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

โดยนายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและการตลาด เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดงาน “เช็คอิน ช็อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง” ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2563 รวมจำนวน 7 วัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดบูธแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ จำนวน 50 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ยังส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแสดงโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง การลุ้นรับคูปองซื้อสินค้าภายในงาน และสินค้าราคาพิเศษ ทุกวัน

(Visited 1 times, 1 visits today)