กฐินสามัคคีวัดบางศาลา

เวลา 14.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร ปริศนานันทกุลและนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พร้อมด้วยนายประมวล มุ่งมาตร ที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดอ่างทอง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)