แสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

เวลา 09.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับและเลี้ยงอาหารขอบคุณ เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ในการนี้นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ทีม OTOP TRADER อ่างทอง และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนำอาหารมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)