พช.อ่างทอง สร้างสุขภาพดี วิถีใหม่ ส่งเสริมการออกกำลังกายบุคลากร

เวลา 17.30 น. นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายคนอง ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวผกากรอง สุทธิสารนันท์ นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน นักวิชาการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพยามเย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งเสริมความสามัคคีภายในหน่วยงาน โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพยามเย็น ในทุกวันพุธของสัปดาห์ ทั้งนี้เริ่ม ตั้งแต่วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)