พช.อ่างทองประสานพลังเครือข่าย OTOP ชวนชิม ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วมอ่างทอง

เวลา 10.00 น.นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง/อำเภอ เครือข่าย OTOP จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเครือข่าย OTOP ชวนชิม จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้กำลังใจ ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน โดยเครือข่าย OTOP ชวนชิม ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์น้ำท่วมและมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยแล้ว จำนวน 13 ตำบล 99 หมู่บ้าน 8,091 ครัวเรือน ซึ่งการจัดตั้งโรงครัวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค จากเครือข่าย OTOP ชวนชิม และภาคีครือข่ายพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง นำไปประกอบอาหารช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนผู้ประสบอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 1,675 ชุด และส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์น้ำท่วมต่อไป

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)