พช.อ่างทอง ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

เวลา 14.00 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ทางเชื่อมระหว่างศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าและหลังใหม่

ด้วยจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย โดยมีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายพระกรณียกิจ และหนังสือ THAI TEXTILES TREND BOOK SPRING/SUMMER 2022 ที่เป็นแนวคิดและผลงานการบรรณาธิการของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระองค์ทรงต่อยอดพระราชปณิธานด้วยการผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานที่มีอยู่ จากพระอัจฉริยภาพของพระองค์เองด้วยทรงเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ “SIRIVANNAVARI BANGKOK” โดยภายในจะบอกเล่าตั้งแต่ประเภทของเนื้อผ้า การเลือกสี การออกแบบลวดลาย รวมไปถึงเทรนด์และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาข้อมูลทั้งหมดไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าไทยได้อย่างมีทิศทาง และจัดแสดงนิทรรศการ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เพื่อสนองแนวพระดำริภายใต้แนวคิด “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง นำผ้าลายพระราชทานซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มทอผ้าจังหวัดอ่างทอง ที่ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาลวดลายผ้าไทย มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

ในการนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ บริเวณห้องโถง ทางเชื่อมระหว่างศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่าและหลังใหม่

ภาพข่าว/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พช.อ่างทอง
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nurition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)