ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน กิจกรรมจัดงาน เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาส สร้างรายได้ของประชาชน กิจกรรมจัดงาน เช็คอิน ช้อป ฟิน กิน เที่ยว @อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 สิงหาคม 2563 /

18:21 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 สิงหาคม 2563 /

14:44 น. /

ดาวน์โหลด

ร่าง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 สิงหาคม 2563 /

15:31 น. /

ดาวน์โหลด